F5 Networks

Szybko, dostępnie i bezpiecznie - w dowolnym miejscu

F5 Networks oferuje kompleksowe rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo oraz wysoką dostępność aplikacji zarówno w architekturze scentralizowanej, rozproszonej, a także w chmurach obliczeniowych. W ofercie producenta znajdują się rozwiązania sprzętowe, oprogramowanie oraz usługi w chmurze obliczeniowej. Rozwiązania F5 to nie tylko równoważenie ruchu sieciowego, lecz również zwiększenie bezpieczeństwa sieci i aplikacji, między innymi poprzez odseparowanie ruchu sieciowego klienckiego od ruchu back-end w architekturze Full-Proxy, a także poprzez obsługiwaną w pełni sprzętowo terminację ruchu SSL/TLS.

App Security

Aplikacje web stanowią drzwi do danych Twoich i Twoich klientów. Dowiedz się co sprawia, że Twoje aplikacje są podatne na ataki i zastosuj odpowiednie rozwiązania minimalizujące ryzyko. Znając swoje aplikacje będziesz w stanie lepiej zabezpieczyć potencjalne miejsca podatne na ataki.

Traffic Management

Organizacje oczekują szybkiego i niezawodnego dostępu do swoich aplikacji dla klientów i pracowników, niezależnie gdzie oni się znajdują. Nasze systemy równoważenia ruchu sieciowego i aplikacyjnego, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz optymalizacji aplikacji wychodzą temu naprzeciw.

Cloud

Infrastruktura chmury obliczeniowej sprzyja przyspieszaniu cyklu życia aplikacji. Nasze rozwiązania umożliwiają łatwe zapewnienie spójności aplikacji, szybkiego dostosowania wirtualnej infrastruktury do rosnących potrzeb oraz usprawniają proces migracji czyniąc wdrożenia łatwiejszymi i tańszymi.

Automation & Orchestration

Czy posiadasz dynamicznie zmieniającą i rozbudowującą się infrastrukturę sieciową i aplikacyjną? Dostarczane przez F5 Networks rozwiązania zapewniające automatyzację zmian ułatwią procesy rozbudowy sieci i aplikacji skutecznie skracając czas potrzebny na wdrożenie pożądanych zmian.

Service Providers

F5 Networks oferuje rozwiązania ułatwiające realizację zadań konfiguracyjnych w sieciach przewodowych i bezprzewodowych. Poprzez zapewnienie rozwiązania zagadnień związanych z bezpieczeństwem, wydajnością oraz dostępnością usług sieciowych, systemowych i aplikacyjnych pozostawisz w tyle swoją konkurencję.

Technologiczne Alianse

F5 Networks współpracuje z wieloma wiodącymi firmami technologicznymi na świecie w celu poprawy zarządzania, wzmocnienia bezpieczeństwa oraz zapewnienia szybszych i bardziej udanych wdrożeń. Dzięki tej ścisłej współpracy nasi wspólni Klienci mogą w łatwy sposób korzystać z integracji i interoperacyjności.

Jest to podstawowy moduł platformy BIG-IP. LTM jest modułem równoważenia ruchu sieciowego w platformie BIG-IP, który umożliwia dystrybucję ruchu pomiędzy wszystkie zasoby dostępne do obsługi danej aplikacji. Poprzez wykorzystanie wielu różnych metod wyboru zasobów do obsługi danego żądania wdrażanie LTM jest równie skuteczne w środowiskach nowych, jak i w już istniejących środowiskach heterogenicznych.

Urządzenia fizyczne zapewniają najwyższą wydajność oraz skalowalność. Począwszy od podstawowych urządzeń serii 2000 dla niewielkich przedsiębiorstw, poprzez urządzenia wyższych serii zapewniające dzielenie na domeny wirtualne vCMP F5 pomaga w dostarczaniu usług aplikacyjnych. W przypadku planowania dużego przyrostu ruchu sieciowego z pomocą przychodzi platforma VIPRION, która umożliwia rozbudowę i skalowanie o kolejne blade’y w miarę rosnących potrzeb.

Platformy Virtual Editions posiadają pełną funkcjonalność platformy sprzętowej i jednocześnie umożliwiają znacznie szybsze wdrożenie bez konieczności fizycznego podłączania urządzeń. BIG-IP VE może okazać się jednak niewystarczające wydajnościowo w przypadku konieczności obsługi aplikacji o wyskim wolumenie ruchu sieciowego.

Platforma Cloud Edition została utworzona w celu uproszczenia i przyspieszenia konfiguracji usług aplikacyjnych w środowiskach chmurowych. Obecnie BIG-IP Cloud Edition w pełni integruje się z Amazon Web Services, Microsoft Azure oraz VMware vCenter. Moduły wchodzące w skład platformy to BIG-IP Local Traffic Manager i F5 Advanced Web Application Firewall.

0

wybrało nas 48 z 50 największych firm

0

mamy 69 biur w 36 krajach

0

mamy ponad 20 lat doświadczenia

Jesteś zainteresowany ofertą?

Odezwij się do nas, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą

Na tej stronie zostały wykorzystane ogólnodostępne materiały informacyjne i marketingowe opublikowane przez producenta /F5 Networks, Inc./, który pozostaje właścicielem wszelkich praw do tych materiałów.